ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Đào tạo tiếng Đức cấp tốc theo tiêu chuẩn Châu Âu.
 
Hướng dẫn các bài thi A1, A2, B1, B2 của Viện Goethe, OSD và Telc
 
Hướng dẫn ôn thi dự bị đại học, môn tiếng Đức trong giáo dục nghề nghiệp (chăm sóc, nhà hàng khách sạn …)

Thông tin trong các trường có dấu * là bắt buộc!