VỀ CHÚNG TÔI

Bà: Đào Thị Thuỳ Dương

Giám đốc trung tâm tại Đức

Ông: Nguyễn Tuấn Cường

Giám đốc Trung tâm tại Hải Phòng

Cô Vũ Trang Anh

Giáo viên tại Việt Nam

Thầy Phạm Văn Nam

Giáo viên tại Việt Nam

Ông Holger Reichenauer

Giáo viên tại Đức

Anh Hoàng Bá Sơn

Giáo viên tại Đức

Cô Phạm Ngọc Anh

Trợ Giảng tại Việt Nam

Ông Steinhauer

Giáo viên tại Đức

Cô Vũ Thị Hoàng Điệp

Giáo viên tại Đức

Cô Nguyễn Thị Yến Nhi

Trợ Giảng tại Việt Nam

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo Viên tại Đức