Khoá học B2

 1. Kết quả đạt được sau khoá B2
  – Sử dụng ngôn ngữ độc lập
  – Có thể hiểu nội dung chính của các văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng; Cũng hiểu các cuộc thảo luận chuyên gia trong chuyên môn của riêng bạn.
  – Có thể giao tiếp một cách tự nhiên và trôi chảy đến mức một cuộc trò chuyện bình thường với người bản ngữ là hoàn toàn có thể ở cả hai bên mà không cần gắng sức lớn hơn.
  – Có thể thể hiện chính nó trong một phổ rõ ràng và chi tiết, giải thích quan điểm cho một câu hỏi hiện tại và chỉ định các ưu điểm và nhược điểm của các tùy chọn khác nhau.
 2. Thời gian học
  – Tổng thời gian khoá học: 2,5 – 3 tháng tháng
  – Từ thứ 2 đến thứ 6: 6 tiếng/1 ngày.
 3. Giáo trình học và ôn thi
  – Station B2
  – ÖSD Goethe-Zertifikat Tests B2
  – Mit Erfolg zum Goethe ÖSD Zertifikat B2
  – Arena ÖSD B2
 4. Giáo viên giảng dạy
  – Cô giáo: Đào Thị Thuỳ Dương
  – Thầy giáo: Nguyễn Tuấn Cường
  – Thầy giáo: Nguyễn Việt Khoa
  – Thầy Giáo: Dieter Krause