Khóa học A1

A1 – Người mới bắt đầu

 1. Kết quả đạt được sau khoá A1
  – Có thể hiểu và sử dụng các biểu thức quen thuộc, hàng ngày và các câu rất đơn giản nhằm mục đích thỏa mãn các nhu cầu cụ thể.
  – Có thể giới thiệu bản thân và những người khác và đặt câu hỏi cho người khác về người của họ
  – Ví dụ: B. Nơi bạn sống, loại người bạn biết hoặc những gì bạn có
  – Và có thể đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi thuộc loại này.
  – Có thể giao tiếp một cách đơn giản nếu các đối chiếu chậm và nói rõ ràng và sẵn sàng giúp đỡ.
 2. Thời gian học
  – Tổng thời gian khoá học: 2,5 tháng
  – Từ thứ 2 đến thứ 6
  – 1 tháng đầu tiền: 3 tiếng/1 ngày.
  – 1,5 tháng tiếp theo: 6 tiếng/1 ngày.
 3. Giáo trình học và ôn thi
  – Menschen A1
  – Prüfungstraining A1
  – Fit für A1
  – Mit Erfolg zu Start Deutsch A1 – A2
 4. Giáo viên giảng dạy
  – Thầy giáo: Nguyễn Tuấn Cường
  – Thầy giáo: Nguyễn Việt Khoa
  – Thầy Giáo: Dieter Krause