Khoá học A1

A1 – Người mới bắt đầu

Kết quả đạt được sau khoá A1
– Có thể hiểu và sử dụng các biểu thức quen thuộc, hàng ngày và các câu rất đơn giản nhằm mục đích thỏa mãn các nhu cầu cụ thể.
– Có thể giới thiệu bản thân và những người khác và đặt câu hỏi cho người khác về người của họ – Ví dụ: B. Nơi bạn sống, loại người bạn biết hoặc những gì bạn có
– Và có thể đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi thuộc loại này.
– Có thể giao tiếp một cách đơn giản nếu các đối chiếu chậm và nói rõ ràng và sẵn sàng giúp đ