Khoá học B1

  1. Kết quả đạt được sau khoá B1
    – Có thể hiểu các điểm chính khi một ngôn ngữ tiêu chuẩn rõ ràng được sử dụng và khi nói đến những điều quen thuộc từ công việc, trường học, giải trí, v.v.
    – Có thể đối phó với hầu hết các tình huống mà bạn gặp phải khi đi du lịch trong khu vực ngôn ngữ.
    – Có thể đơn giản và mạch lạc về các chủ đề quen thuộc và các lĩnh vực cá nhân quan tâm.
    – Có thể báo cáo về kinh nghiệm và sự kiện, mô tả những giấc mơ, hy vọng và mục tiêu và đưa ra những lời biện minh hoặc giải thích ngắn gọn cho các kế hoạch và quan điểm.